Geç Hitit tarzındaki heykel Karatepe, Karkamış ve Arslantepe’deki örneklerin bir benzeridir. 1997 yılında Adana’nın Çine köyündeki bir tarlada gömülü olarak bulunmuştur. Fırtına Tanrısı iki boğanın çektiği bir araba üzerinde ayakta durmaktadır. Kaidesiyle birlikte 2.5 m yüksekliğindedir.

Kaidede hem Luvi hiyeroglifi ve hem de Fenike yazısıyla yazılmış bir yazıt vardır. Yazıda bahsi geçen Hiyawa ülkesinin Hitit kaynaklarında Ahhiyawa olarak geçen Miken ülkesi olduğu ileri sürülmüştür. Yazıtta, (A)warika kendisini (Ah)hiyawa kralının soyundan gelen biri olarak tanıtır ve ülkesini de (Ah)hiyawa olarak isimlendirir. Ayrıca ülkesini kaleler ve ordularla güçlendirdiğinden ve Asurlularla yakın dost olduğundan bahsetmektedir. Awariku ismi Karatepe yazıtında Adanawa kralı olarak geçmektedir. Asur kralı II. Sargon dönemine ait dökümanlarda bahsedilen Que (Quwe) ülkesi kralı Urikki de büyük ihtimalle aynı kişidir. Bazı tarihçilere göre Hiyawa ile Que/Quwe aynı kelimenin türevleridir. Heykel MÖ 8. yy.’ın sonlarına ait olmalıdır. Adana Arkeoloji müzesinde sergilenmektedir.

Hitit Anıtları – Çineköy Yazıtları
Tayfun Bilgin