Doğal olarak düz olan bir kaya yüzeyi üzerine yazılmış yazıt, Kayseri’nin 10 km güneyindeki Hisarcık köyünde Toptepesi olarak bilinen yerdedir. Luvi hiyeroglifi ile yazılmış iki satırlık yazıtın büyük bölümü düzgün bir formda değildir. Muhtemelen Harhara dağına (Erciyes dağı) sunulan bir adak hakkındadır. Ne yazık ki yazıt 2000 yılından sonraki bir tarihte kaya yüzeyi kazınarak tamamen silinmiştir.

Hisarcık’ta bulunan bir diğer yazıt İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi’ndedir. 60 x 60 cm boyutlarındaki bazalt bloğun bir yüzünde Luvi hiyeroglifi ile yazılmış, Harhara dağına adak olarak sunulan ceylanlardan bahseden 3 satırlık bir yazıt yer alır. Yazıtın sonunda adı geçen Kurti, Bahçeköy’deki ile aynı kişi olabilir. Eğer öyle ise her iki yazıt da MÖ 8.yy sonlarına ait olmalıdır.

Hitit Anıtları – Hisarcık Yazıtları
Tayfun Bilgin