Kavuştuk Köyü, Bitlis ilinin 123 km kuzeydoğusunda, Adilcevaz ilçesinin 37 km doğusunda ter almaktadır. Kavuştuk Yazıtı, 190X75X40 cm ebatlarında olup Adilcevaz Müzesinde bulunmaktadır. Kavuştuk Yazıtı, Urartu Kralı I. Argişti (MÖ. 786-764) dönemine aittir. Kavuştuk Yazıtı, I. Argişti dönemine ait tek başına lanet metni formundadır. Lanet formlu yazıtların iki tanesi Urartu Kralı Menua ( MÖ 810- 786) dönemine aittir. Kavuştuk Yazıtı ile lanet yazıtı sayısı üçe çıkmış bulunmaktadır. Yazıtta Menuaoğlu Argişti “ Yazıtı tahrip eden kişi ya da kişilerin Tanrı Haldi, Fırtına Tanrısı ve Güneş Tanrısının gazabına uğraması gerektiğini söylemiştir. Genellikle lanet metinli yazıtlar, birçok yazıtın bulunduğu alanlarda ele geçirilmiştir. Dolayısıyla Kavuştuk yerleşmesinde de birden fazla Urartu Yazıtının bulunması muhtemeldir.

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/495339