Siyah bazalttan yontulmuş beş sunak Konya’nın Emirgazi ilçesinde ikincil yerlerinde 1904 ve 1906 yıllarında bulunmuştur.

Silindirik formdaki dört tanesinin (A, B, C, D) üzerinde Luvi hiyeroglifi ile yazılmış aynı yazıt yer alır. Sonraki yüzyıllarda ikincil kullanım sonucu ağır hasar gören beşinci sunak ise dikdörtgen prizma şeklinde olup üzerinde benzer içerikli bir metin yer alır. Sunaklar üzerindeki metin kutsal dağa (Sarpa Dağı) adanmış stellerden (ki bunlar belki de sunakların kendileridir) bahseder. Hawkins, bu dağın, sunakların bulunduğu yere çok yakın olmasını göz önünde bulundurarak Arisama Dağı olabileceğini ileri sürer ve metinde “Balta Dağı” olarak geçen ikinci dağın da güneydeki Karaca Dağ olabileceğini ekler. Metinde adayan kişi olarak Kral Tudhaliya (IV) adının anılması nedeniyle sunaklar MÖ 13. yy.’ın ikinci yarısına tarihlenmektedir. Sunaklar İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndedir. Altıncı fragman muhtemelen Konya Müzesindedir.

Hitit Anıtları- Emirgazi Sunakları
Tayfun Bilgin


Bağlantılar

Vici.org – Emirgazi Altar A