Siyah bazalttan yontulmuş beş sunak Konya’nın Emirgazi ilçesinde ikincil yerlerinde 1904 ve 1906 yıllarında bulunmuştur. Silindirik formdaki dört tanesinin (A, B, C, D) üzerinde Luvi hiyeroglifi ile yazılmış aynı yazıt yer alır (EMİRGAZİ 1). Sonraki yüzyıllarda ikincil kullanım sonucu ağır hasar gören beşinci sunak (EMİRGAZİ 2) ise dikdörtgen prizma şeklinde olup üzerinde benzer içerikli bir metin yer alır. Emirgazi’de yerel bir kişiden 1953 yılında alınan altıncı bir parça gene dikdörtgen bir kaide veya sunağın bir köşesine ait, iki yüzeyi yazılı bir bazalt fragmandır (EMİRGAZİ 3).

Sunaklar üzerindeki metin kutsal dağa (Sarpa Dağı) adanmış stellerden (ki bunlar belki de sunakların kendileridir) bahseder. Hawkins, bu dağın, sunakların bulunduğu yere çok yakın olmasını göz önünde bulundurarak Arisama Dağı olabileceğini ileri sürer ve metinde “Balta Dağı” olarak geçen ikinci dağın da güneydeki Karaca Dağ olabileceğini ekler. Metinde adayan kişi olarak Kral Tudhaliya (IV) adının anılması nedeniyle sunaklar M.Ö. 13. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir. Sunaklar İstanbul Arkeoloji Müzesindedir. Altıncı fragman Konya Müzesindedir.

Hitit Anıtları- Emirgazi Sunakları
Tayfun Bilgin


Bağlantılar

Vici.org – Emirgazi Altar A