Geç Hitit dönemine ait stelin dört tarafını Luvi hiyeroglifi ile yazılmış dört satırlık bir yazıt çevreler. İlk olarak 1901 yılında rapor edilen stel, Nevşehir ilinin Avanos ilçesinin yaklaşık 15 km batısındaki Bohça (şimdiki adı Bozca veya Bahçeköy) köyünün batısında, Kızılırmak’a hakim bir tepede bulunmuştur.

Kurti adında bir hükümdar tarafından dikilmiştir. Kral yazıtta Tarhunza’ya (Fırtına Tanrısı) ve Runtiya’ya (Geyik Tanrı) saygılarını sunar. Stelin dikildiği bölge çevresindeki kralın avlanma haklarını belirtiği düşünülebilir.

Yazıtın sonunda şöyle der: “Burada, ben 100 ceylan yakaladım…”. Kurti’nin, Asur kralı II. Sargon’un kayıtlarında bahsedilen Kurti ile aynı kişi olabileceği ileri sürülmüştür. Bu kayıtlarda II. Sargon, Shinihtu kralı Kiakki’yi (see Aksaray, Topada) krallıktan aldığını, onun topraklarını Atuna ülkesinden Kurti’ye verdiğini bildirir. Eğer bu eşleştirme doğru ise stel MÖ 8. yüzyıl sonlarına ait olmalıdır.

Hitit Anıtları – Bahçeköy Steli
Tayfun Bilgin

Yakındaki Yazıtlar