Halep, MÖ 15. yüzyılda Hitit egemenliğine girmiştir. I. Şuppiluliuma, MÖ 14. yüzyılda Suriye seferinden sonra oğlu Telipinu’yu Halep hükümdarı olarak atamıştır. Telipinu’yu oğlu Talmi-Şarruma izlemiştir. Bununla beraber Halep, imparatorluk döneminde Hititlerin Suriye valisinin idaresinde olan Karkamış’ın gölgesinde kalmıştır. Öte yandan şehir Suriye’deki Fırtına Tanrısı ibadetinin ana merkezi olarak önemini korumuştur.

Halep, MÖ 12. yüzyıl başlarındaki Deniz Kavimleri saldırılarına dayanmış ve Asur hakimiyetine girdiği MÖ 9.yy’a kadar bir Geç Hitit şehir devleti olarak kalmıştır. Halep kalesinde yapılan kazılarda takriben 11-10. yüzyıla tarihlenen Fırtına tanrısı tapınağı ve buna ait çok sayıda orthostat açığa çıkarılmıştır.

Talmi-Şarruma’ya ait bir yazıt (ALEPPO 1) Hitit imparatorluk dönemine aittir. Fırtına Tanrısı tapınağından çıkan Neo-Hitit dönemi ortostatların çoğu halen kale içinde görülebilecegi gibi bir iki tanesi de Halep Müzesi’ndedir. Halep şehrine ait bir Fırtına Tanrısı steli (BABYLON 1) ve bir iki diğer eser 1899 yılında Babil kazılarında II. Nebukadnezzar sarayında ortaya çıkarılmıştır. Bunlar muhtemelen savaş ganimeti olarak önce Asur, sonra Babilliler tarafından taşınmışlardır. Stel İstanbul Arkeoloji Müzesindedir.

Hitit Anıtları – Halep
Tayfun Bilgin

Yakındaki Yazıtlar