Stel 1993 yılında Kahramanmaraş’ta UCLA tarafından yapılan bir arkeolojik yüzey araştırması sırasında Elizabeth Carter tarafından Pazarcık ilçesindeki İncirli köyünde bir şahısa ait arazide bulunmuştur. Bazalt taştan stelin üzerine orjinal halinde Luvice (hiyeroglif), Asurca (çivi yazısı) ve Fenikece (alfabetik) olmak üzere 3 dilli bir yazıt işlenmiş, çok sonra Bizans döneminde ise bir sınır taşı olarak kullanılmak üzere Yunanca kelimeler kazınmıştır. Orjinal yazıt oldukça hasar görmüştür. Luvice yazıt ön yüzdeki kabartma figürün sağ tarafında ve iki satırlık Asurca yazıt ise bunun altında ve stelin sağ kenarında bulunmaktadır ancak her ikisi de okunmaz durumdadır. Bunların altında ve stelin dört yüzünü kaplayan Fenikece yazıt detaylı görsel tekniklerle okunarak yayınlanabilmiştir. Fenikece yazıttan anlaşıldığına göre, stel Çineköy yazıtından da bilinen kral Warika tarafından ve Warika’ya Asur kralı III. Tiglat-Pileser’in “hediye ettiği” ve Gurgum dağları ile ülkesi arasında sınır teşkil eden bölgeyi işaretlemek amacıyla dikilmiştir. Warika kendisini Mopsos ailesinden bir kral olarak tanıtır. Yazıttaki “Danunalıların kralı” ve “Que ülkesi kralı” unvanları da gene Warika’yi kastediyor olmalıdır. Que (veya Quwe) ülkesi Hiyawa olarak da bilinen Adana merkezli krallıktır. Yazıtın devamından bahsi geçen bölgenin Warika’ya isyankar Arpad kralı Matiel’e karşı Asurlulara yardımı sonucunda verildiği anlaşılmaktadır. Stel MÖ 8. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenir ve Gaziantep Müzesinde sergilenmektedir.

Hitit Anıtları – İncirli Steli
Tayfun Bilgin


Bağlantılar


Yakındaki Yazıtlar