Bu anıt ilk olarak 1884 yılında Maryan Sokolowski tarafından Ilgın-Kadınhanı karayolu üzerinde Köylütolu köyü yakınındaki bir düzlükte fark edilmiştir. Dikdörtgen biçimli kireştaşı bloğun uzunluğu 180, yüksekliği 90, derinliği ise 100 cm’dir.

Ön yüzünde bulunan üç satırlık rölyef tipindeki yazıtın bazı bölümleri hasar görmüştür. Alt satır ilk iki satıra göre iki kat daha kalındır. Bloğun üst tarafındaki oyulmuş bölüm rituel amaçlı kullanılmış olabilir. Yazıtın içeriği bloğun daha uzun bir yazıtın bir parçası olduğunu işaret etmektedir. Yalburt, Fasıllar ve Eflatunpınar anıtlarına benzer şekilde bu anıtın da MÖ 13. yy.’ın ikinci yarısına, IV. Tuthaliya dönemine ait olduğu düşünülmektedir.

Hitit Anıtları – Köylütolu Yazıtı
Tayfun Bilgin

…Ve ben Labarna‘nın aldığı Titarma(?) şehrine…şehrin içinde.. her kim, kahraman büyük kralın adı…fakat silahıyla saldırarak Titarma(?) şehrini tahrip etmeye çalışacak her kim olursa olsun, prens, saray oğlanı, ordunun beyi Sausga-Ru-u-a-ti


Bağlantılar

Haynes in Anatolia


Yakındaki Yazıtlar