Konya şehir merkezinin yaklaşık 9 km güneyindeki Hatip köyünde bulunan kaya kabartması Ali Dinçol tarafından 1996 yılında duyurulmuştur. Rölyef ve hiyeroglif yazıt 5 m uzunluğunda ve 2 m enindeki düzleştirilmiş kaya yüzeyinde yer alır. Rölyef, sağa doğru adımını atmış vaziyette bir Hitit kralı veya tanrısını gösterir. Öne doğru uzattığı sol elinde dik olarak bir mızrak tutar. Başındaki uzun, konik başlık, omuzundaki yay kemerine takılı kısa kılıcı, ayaklarında kıvrık uçlu ayakkabılar Gavurkale ve Karabel’deki gibi diğer Hitit anıtları ile büyük benzerlikler gösterir. Bununla beraber gömleğinin kısa kolları bu rölyefe özgüdür. Yaklaşık 1 m. gerisindeki yazıt “Kurunta, Büyük Kral, Kahraman, Muwatalli’nin oğlu, Büyük Kral, Kahraman” olarak okunmuştur. Dinçol, konik başlığın ön tarafında boynuzlar olduğunu, bu nedenle rölyefin Kurunta’dan ziyade bir Hitit tanrısını temsil etmesi gerektiğini belirtir.

Kurunta, II. Muwatalli’nin bilinen iki oğlundan biriydi. Muwatalli’nin ölümünden sonra diğer oğlu (Urhi-Tešup) kral oldu ve (III.) Mursili adını aldı. Fakat birkaç yıl sonra Kurunta’nın yardımı ile amcaları III. Hattusili, Urhi-Teššup’un yerine geçmistir. Kurunta, babasının kurduğu yeni başkent Tarhuntassa’yı merkez alan bir bölgenin vasal kralı olarak atandı. III. Hattusili’nin ölümünden sonra ise onun oğlu IV. Tuthaliya ile Kurunta arasında Hitit tahtı için bir kavga yaşanmış olabilir.

Hitit Anıtları- Kurunta Anıtı
Tayfun Bilgin