Malkaya (Malkayası) Kırşehir’in yaklaşık 14 km kuzeybatısında, Sevdiğin ve Yağmurlukale köylerinin arasındaki Emirburnu tepesinin yamacındadır. Kıraç bir arazinin ortasında bulunan bu üzeri düz, büyükçe kaya bloğunun 4 yüzeyinde de Luvi hiyeroglifi ile dağınık olarak yazılmış bir yazıt yer almaktadır. İşaretlerin herhangi bir sıra izleyip izlemediği belirgin değildir. Bazı bölümleri ağır hasar görmüş olan yazıtın kuzey yüzdeki bölümü nispeten daha iyi korunmuştur ve biraz daha uzundur.

Yazıt üzerindeki ilk çalışmayı H.Th. Bossert yapmıştır. Hawkins and Weeden tarafından yapılan en son çalışmada prens “..-ziti, Ura-Tarhunda’nın oğlu” ve prenses “..-parinaya” isimleri belirlenmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki prens ve prenses ünvanları mutlaka kral çocuğu anlamına gelmemektedir. Birçok Hitit devlet görevlisi ve kraliyet ailesi üyeleri de bu ünvanları kullanabilmektedir. İsimler kaya bloğunun diğer yüzlerinde de tekrar edilmiştir. Paleografik nedenlerle yazıt İmparatorluk dönemine tarihlenmektedir. Defineciler kaya bloğuna oldukça zarar vermiş, altını kazmış ayrıca birkaç yerinden dinamitlemişlerdir.

Hitit Anıtları – Malkaya Kaya Yazıtı
Tayfun Bilgin


Bağlantılar