Tabletlerin çoğunluğunu, Maşathöyük’teki yüksek dereceli görevliler ile Hitit kralı arasında ve görevlilerin kendi aralarında yazdıkları mektuplar oluşturmaktadır. Mektuplarda; düşman hareketlerinin izlenmesi, kaçaklar, köleler ve görevlilerin kralın huzuruna çağrılması, ekinlerin ekilmesi, bağların bozulması gibi konular önemli bir yer tutmaktadır.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden 12 Tablet 
Volkan Torun

Yakındaki Yazıtlar