Akkad Devleti’nin Naram Sin dönemindeki sınırlarını belirten ve sanatsal özelliklerini yansıtan bir eserdir. Naram Sin, Mezopotamya’daki ilk merkezi devlet olan Akkad Krallığı’nın 4.Kralıdır. Devletin kurucusu Sargon’un torunudur. 37 yıl yönetimde kalmış ve Akkad Devletinin sınırlarını Basrar Körfezi’nden Akdeniz’e doğuda İran’a kuzeyde de Anadolu’ya kadar genişletmiştir.

Yakındaki Yazıtlar