Ortakent Urartu Yazıtı Ardahan ili Hanak ilçesi doğusunda bulunan Ortakent Köyü’nün Morev diye tabir edilen mevki de dere içinde bulunur. Urartu Kralı Argišti’nin kuzey seferi esnasında yazdırılmış bir yazıttır. Yazıttan anlaşıldığı gibi, Urartu Krallığı Erzurum ile Van Gölü arasında kalan toprakları egemenlikleri altına alarak sınırlarını genişletmiştir. Böylelikle Urartu Devleti Argišti döneminde parlak bir dönem yaşamıştır.

Ortakent Urartu Yazıtı Türkçe çevirisi şu şekildedir:

“Tanrı Haldi kendi silahıyla sefere çıktı. Düşman ülkesi olan Tariu ülkesini ele geçirdi. (ve)… ele geçirdi. Argişti önünde yere çaldı. Tanrı Haldi güçlü(dür)… Minua oğlu Argişti sefere çıktı. Tanrı Haldi önden gitti. Argişti der ki: Tariu ülkesini ele geçirdim…. Huşa ülkesine kadar (ve) Bia ülkesine kadar ilerledim. Aşqalaşi ülkesine gittim. Tanrı Haldi’nin buyruğuyla Argišti der ki: Daya(e)ni ülkesinin kralı önümde göründü ve (haraç) verdi(?). Ahuria şehri… dışarıya attım… Qu[]uni şehrini… Orada 72.080 besili büyükbaş hayvan 7000… 11…Kimilerini öldürdüm, kimilerini de canlı götürdüm. 6 kaleyi yerle bir ettim. 50 şehir yaktım. Minua oğlu Argişti, güçlü kral, Bianili (Urartu) ülkesinin kralı, Tuşpa şehrinin hükümdarıdır. Her kim bu yazıtı tahrip ederse tanrı Haldi (ve) tanrı Quera (onu) güneş ışığından yoksun etsinler.”

Kars ve Çevresinde Demirçağı Yerleşmeleri
Akın Bingöl

Kaynakça:

Payne, M. (1995), Urartu Çivi Yazılı Belgeler Kataloğu, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları

Bingöl, A. , Kars ve Çevresinde Demir Çağı Yerleşmeleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sayı 8, Sonbahar 2011, 20-40

Yakındaki Yazıtlar