Çivi yazısı ile yazılmış olan taş kitabe, Palu Kalesi’nin kuzeybatısında yer alan 3.40 x 1.50 m boyutlarında ve 0.30 m derinliğinde bir oyuk içerisinde iki bölümden oluşuyor. Taş yazıt Urartuların batı seferleri hakkında bize bilgi veriyor. MÖ. 804 yılında Urartu Kralı Menua Fırat’ı geçmiş ve fetihlere başlayarak Palu’yu fethetmiş. Kitabede, Palu’nun adının “Şebeteria” olduğunu, Asurlular’ın elinde bulunan Alziyurdunu ele geçirdiğini, Şebeteria, Huzana ve Şupa’yı topraklarına kattığını, Şebeteria’da bir tapınak yaptırdığını, Meletia (Malatya) şehrini haraç vermek suretiyle anlaşma yaptığını açık bir şekilde anlatılmış. Bölgede bir başka örneğinin bulunmaması ve Van Kalesi’ndeki Urartu yazıtının tahrip olmasından dolayı okunamaması, bu taş yazıtı daha da önemli kılıyor. Palu Kalesindeki Urartu Kitabesi by Hakan Özcan


Bağlantılar Palu Kalesi’nde Urartu Kralı Menua’ya Ait Kaya Yazıtı Palu Yazıtı Üzerine Bir Not