Adak yazıtı veya “Artemon Çift Dilli Yazıtı”

1913 yılında, Giritli kaçaklara ait küçük bir evin içine gömülen bir ganimet olarak bulunan Artemon çift dilli yazıtın yeri yıllar geçtikçe unutulmuş. Aynı yüzyılın 80’li yıllarında Johannes Nollé tarafından yeniden bulunmuştur. Nollé böylece okuma çalışmalarını ilerletebilmiştir. Eser kaliteli bir mermerden yapılma küçük bir sunaktan oluşmaktadır. Oldukça zarar görmüş olan Grekçe metin yalnızca kısmî olarak okunabilmektedir.

Άρτέμων Άθηνοβίου χαριστήρια

Athenobios’un oğlu Artemon, (Tanrıça) Athena’ya şükran adakları (bunu adadı).

Metnin Grekçe versiyonuyla az çok aynı anlama geldiği düşünülmektedir. Öyleyse kesin olmamakla birlikte aşağıdaki değerleri Sidece kelime formlarıyla eşleştirebiliriz.

Atono = “Athena’ya” (Yunan tanrıçasının adının yönelme durumundaki hali)

Artmon = “Artemon” (yalın (nominatif) halde bulunan erkek şahıs ismi)

Thanpiws = “Thanpiw’den” (ismin –in halinde (genitif) bulunan erkek şahıs adı)

malwa = “şükran adakları” (yalın ve ismin –i halinde bulunan (nominatif-akuzatif) çoğul ve nötr isim)

das = “adadı” (3. tekil şahsın geçmiş zamanında bulunan fiil)

Burada adağı adayan kişinin adı ile babasının
adından oluşan bir isim formülünü ayırt edebiliriz.

Aktüel Arkeoloji – Sidece
Heiner Eichner

 

S03: Doğu Kapısı’nda bulunmuş olan uzun Strategos adak yazıtı, Sidece

S04: Doğu Kapısı’nda bulunmuş olan kısa Strategos yazıtı, SideceS09: İsim listesi, Sidece

S08: No.’lu yazıt, yayınlarda Side Müzesi’nde Herakles kabarması üzerinde yer aldığı belirtilen yazıtı ne yazık ki göremedik. Aynı şekilde S07: taş bir kabın ağız kısmına ait parça üzerindeki yazıt müze deposunda yer almakta-dır. Bu yazıtta incelenememiştir.

Müze deposunda yer alan yeni buluntu mermer stel üzerinde iki satır dört kelimeden oluşan bir yazıtı (S13) incelememiz sağlanmıştır. Üç kelimenin açık bir şekilde Sidece veya Küçükasya’ya ait kişi ismi olduğu anlaşılabilmiştir. Bu isimlerden birisi (isto) S09 no.’lu yazıttaki isim listesinde yer almaktadır. Dördüncü keli-menin okunuşu ve anlamı halen çözülememiştir.

https://www.academia.edu/7500941/Alanyal%C4%B1_H._S._Side_2013_Y%C4%B1l%C4%B1_Kaz%C4%B1_ve_Ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar%C4%B1-Excavations_and_Resarch_at_Side_in_2013_ANMED_-_Anadolu_Akdenizi_Haberleri_-_New_of_Archaeology_from_Anatolias_Mediterranean_Areas_2014-12_2014

Yakındaki Yazıtlar