Soğukçam Köyü (Germenos) ilçe merkezine 41 km uzaklıkta ve ilçe merkezinin güneyinde yer almaktadır. Anıt Köyün 2,5 km batısında, Köyün “Türbe Önü” ve ya “Yazılı Kaya” mevkindedir. Konik bir kaya kitlesinin doğu yönü düzlenmiş ve kitabe bu yüzeye yazılmıştır. Kayanın yüksekliği 9 m’ye yakındır. 9 satır olan kitabenin sol üst köşesinde üçgen bir niş yer almaktadır. Kayanın önünde bir platform vardır. Bu platform define arayıcıları tarafından yer yer kazılmıştır. Kaya çevresinde bir Frig yerleşmesi olduğu anlaşılmaktadır.

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/bolu/kulturenvanteri/frig-kaya-abidesi

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,192034/bolu-ili-goynuk-ilcesi-sogukcam-koyunde-bulunan-frig-ka-.html

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/2670/299_024.pdf

https://www.degruyter.com/view/j/kadm.2016.55.issue-1-2/kadmos-2016-0007/kadmos-2016-0007.xml