Manisa yakınlarında Akpınar mevkiindeki Spil (Spylus, Spilos) dağında yer alan heykel benzeri dev rölyef yaklaşık 8 m yüksekliğinde ve 4.5 m genişliğindedir. Geniş bir niş içerisine oyulmuş, oldukça yıpranmış durumdaki rölyef oturmuş bir figür gibi görünmektedir. Daha önce oturur pozda bir tanrıça figürü olduğu düşünülmüşse de, son zamanlardaki ortak görüş anıtın muhtemelen bir dağ tanrısını temsil eden sakallı bir erkek figürü olduğu yönündedir.

Rölyef-heykelin sağında ve solunda iki yazıt vardır. Soldaki yazıt kabartma olarak yazılmıştır ve Bossert tarafından Ku(wa)lanamuwa veya Ku(wa)lamuwa olarak okunmuştur. Bu isim Hanyeri ve İmamkulu anıtlarında da görülmekle beraber aynı kişiye ait olması ihtimali düşüktür. Baş hizasının 3 m sağındaki ikinci yazıt kayaya kazıma yöntemiyle işlenmiştir. İlk sütun Zu(wa)-wa/i-ni EUNUCHUS2 (“Saray görevlisi Zuwani”) diye okunabilir (Hawkins); ikinci sütunun okunuşu tartışmalıdır ancak ilave bir unvan olabilir. Kesin tarihleme mümkün olmamakla birlikte MÖ 13. yüzyıla ait olması muhtemeldir. Aslında bir Hitit/Luvi anıtı olmasına rağmen sonraki çağlarda da ilgi odağı olmuş ve bir dönem Tanrıça Kibele anıtı olarak adlandırılmıştır.

Hitit Anıtları – Akpınar/Spil Dağı Anıtı
Tayfun Bilgin

Yakındaki Yazıtlar