Bu yazıt grubu 2000 yılında Beşparmak dağında arkeolog Anneliese Peschlow-Bindokat tarafından farkedilmiştir. Yaklaşık 1000 metre irtifada, Suratkaya olarak bilinen altı oyuk bir kayanın arka duvarına kazınarak işlenmiştir. Luvi hiyeroglifi ile yazılmış karakterler 5 grup halinde 12 metreye 4 metrelik bir kaya alanına yayılmıştır. En soldaki grupta “Mira Ülkesi” okunabilmektedir ve diğerlerinin şahıslara ait isimler olduğu düşünülmektedir. En büyük şekilde yazılmış olan 5nci grupta başka hiç bir kaynakta karşılaşılmamış olan “Büyük Prens” (MAGNUS.REX.FILIUS) unvanı kullanılmıştır. Unvanın manası ve ünvan sahibinin isminin okunuşu (Ku-x-ya) tartışmalıdır.

Hitit Anıtları – Suratkaya Yazıtı
Tayfun Bilgin


Bağlantılar

Hieroglyphic Luwian Inscriptions of Western Anatolia
Vici.org – Suratkaya Inscriptions
Wikipedia – Felsinschrift am Suratkaya