Urartu Krallarından Minua (M.Ö. 810-786/80) kuzey ve
kuzeybatıya yapılacak olan seferler için, Sarıkamış, Patnos, Pasinler, Iğdır
Ovası ve Urmiye Gölü’nün güneyinde kaleler kurmuştur. Böylece Kral
Minua’nın, kuzey seferi sırasında bölgeyi egemenliği altına almaya
çalıştığını görüyoruz. Erzurum’un Horasan İlçesi Yazılıtaş Köyü’nde bulunan Yazılıtaş yazıtında, Urartu Kralı Minua’nın bu seferi ile ilgili geniş bilgi verilmektedir:

“Tanrı Haldi, kendi mızrağıyla güçlü bir ülke olan Diauehi’ye karşı sefere çıktı (ve ülkeyi) dize getirdi. Tanrı Haldi güçlüdür ve Tanrı Haldi’nin mızrağı da güçlüdür. Tanrı Haldi’nin kudretiyle İşpuini oğlu Minua sefere çıktı. Tanrı Haldi önden gitti. Minua der ki; Diauehi ülkesini ele geçirdim. Kralî kent Şaşilu’yu savaşta ele geçirdim. Ülkeyi yıktım, kaleleri (yerle bir ettim). Şeşetin Ülkesi’ne, Zua şehrine kadar ulaştım. Utuha Şehrini…. Minua der ki, Diauehi’nin kralı Utupurşini önüme çıktı, ayaklarıma kapandı, (önümde) secde etti. Merhamet(?) gösterdim(?). Haraç (ödemesi koşulu) ile hayatını bağışladım. Altın ve gümüş verdi. Haraç verdi. Geri dönecek esirleri tümüyle serbest bıraktı(?).

Minua der ki;…. Oradan iki kral, (yani) Baltulhi boyunun ülkesininki ve Haldiriu Şehri’nin ülkesininkini aldım. O ülkeye özgü olan tahkimatlı kaleleri ele geçirdim.

Minua der ki; Her kim bu yazıtı tahrip ederse, her kim suç işlerse, her kim bir başkasına bunları yaptırırsa, her kim değişik bir şey, yani “Ben yaptım” söylerse, Tanrı Haldi, Tanrı Teişeba, Tanrı Şivini ve bütün tanrılar onu gün ışığından yoksun etsinler…”

Kaynakça: Payne, M. R. (2006). In M. R. Payne, Urartu Çivi Yazılı Belgeler Kataloğu (pp. 68-69). İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

Yakındaki Yazıtlar