Anıt Kayseri’deki Erciyes Dağı’nın güneydoğusunda, Hanyeri köyünün yaklaşık 800 metre kuzeyindeki Gezbeli (Gezbel) olarak bilinen dağ geçidindedir. Kayalık bir yüzeyin yol seviyesinden 4 metre yukarısına oyulmuş olan rölyefin genişliği yaklaşık 2 metredir. İlk olarak, Adana Müzesi’nin müdürü Ali Rıza Yalgın tarafından duyurulmuştur.

Üç bölümden oluşur. Solda, bir boğa iki dağ tanrısının üzerinde durmaktadır. İyi korunmuş dağ tanrısı figürünün öne doğru uzattığı sol kolunun üstünde yer alan Luwi hiyeroglifleri “Dağların Kralı Şarruma” (REX MONS DEUS.SARMA) olarak kısmen okunmuştur. Ortadaki erkek figürü Hemite rölyefindekine benzer. Sol eliyle omuzuna asılı yayı tutmaktadır. Öne doğru uzattığı sağ elinde ise bir mızrak tutar. Üzerinde kısa bir tünik, ucu kıvrık ayakkabıları ve yuvarlak bir başlığı vardır. Öne doğru uzattığı kolunun üzerindeki yazılar “Prens Kuwalanamuwa” (REX MONS DEUS.SARMA) olarak okunur. Aynı ismi İmamkulu rölyefinde de mevcuttur. En sağda ise sağa ve sola simetrik islenmiş bir yazıtta “Prens Tarhuntapiyami” (TONITRUS-DARE-mi REX.FILIUS) okunmaktadır. Sağdaki bu yazıtın rölyeften daha geç bir devire ait olabileceği iddia edilmiştir.

Hitit Anıtları – Gebzeli Kaya Anıtı
Tayfun Bilgin