Kayseri’nin 60 km güneydoğusunda, Yenice Irmağı’nın Zamantı vadisinde Taşçı olarak bilinen yerin yakınındadır. Vadinin kireçtaşı kayalık yamaçlarında, yaklaşık 100 m aralıkla iki grup halinde düzleştirilmiş kaya yüzeylerine işlenmiş rölyefler bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Taşçı A, yaklaşık 3 metre uzunluğundadır. Sağa dönük üç kişiyi gösteren rölyef, ilk olarak Hans Rott tarafından 1906 yılında fark edilmiştir.

Figürlerin üzerinde ve sol tarafta Luvi hiyeroglifi ile yazılmış yazılar vardır. Rölyefin alt bölümlerindeki detaylardan anlam çıkarmak neredeyse olanaksızdır. En soldaki figür bir kadın, onun önünde yer alan iki kişi ise erkektir. Sağdan sola yazılan yazıdaki ilk isim(?) kısmen okunmuş olup (…-li-zi), devamının şu şekilde olabileceği önerilmiştir: “Manazi, ordu katibi Lupaki’nin kızı, saray muhafızı Zida’nın oğlu(?), Kahraman Büyük Kral Hattusili’nin hizmetkarı” (Hawkins). En sağdaki figürün üzerindeki isim tamamlanmamıştır. Yazının sol bölümünde geçen Hattusili adı, III. Hattusili’ye aittir ve rölyefin 13. yy ortalarına ait olduğunu göstermektedir. Rölyefin yukarısındaki mağarada bulunan oyuklar ritüel amaçlı kullanılmak üzere açılmış olabilir.

İkinci rölyef, Taşçı B, ilk olarak S. Alp, E. Akurgal ve W. McCallien tarafından yapılan bir araştırma gezisi sırasında fark edilmiştir. Figürun kendisi oldukça iyi durumda olmasına rağmen, ileri uzanmış kollarının altında ve üstünde yer alan yazılar okunaklı değildir.

Hitit Anıtları – Taşçı
Tayfun Bilgin


Bağlantılar

Wikipedia – Taşçı Reliefs 
SKL Digital Collections – Taşçı Reliefs


Yakındaki Yazıtlar