Anıt Kayseri’deki Erciyes Dağı’nın güneydoğusunda, Hanyeri köyünün yaklaşık 800 metre kuzeyindeki Gezbeli (Gezbel) olarak bilinen dağ geçidindedir. Kayalık bir yüzeyin yol seviyesinden 4 metre yukarısına oyulmuş olan rölyefin genişliği yaklaşık 2 metredir. İlk olarak, Adana Müzesi’nin müdürü Ali Rıza Yalgın tarafından duyurulmuştur.

Düzlenmiş kaya yüzeyindeki rölyef üç bölümden oluşur. Solda, bir boğa ve dağ tanrısının yanındaki iki satırlık Luvice yazıt “Dağın kralı Şarruma” (REX MONS DEUS.SARMA) ve “Kutsal dağ Kılıç” (ENSIS DEUS.MONS) şeklinde okunmuştur. Ortadaki erkek figürü Hemite rölyefindekine benzer. Sol eliyle omuzuna asılı yayı tutmaktadır. Öne doğru uzattığı sağ elinde ise bir mızrak tutar. Üzerinde kısa bir tünik, ucu kıvrık ayakkabıları ve yuvarlak bir başlığı vardır. Öne doğru uzattığı kolunun üzerindeki yazılar “Prens Kuwalanamuwa” (REX MONS DEUS.SARMA) olarak okunur. Aynı ismi İmamkulu rölyefinde de mevcuttur. En sağda ise sağa ve sola simetrik islenmiş bir yazıtta “Prens Tarhuntami” (TONITRUS-tà-mi REX.FILIUS) okunmaktadır. Sağdaki bu yazıt rölyefe daha geç bir devirde ilave edilmiş olabilir. Anıt yaklaşık olarak M.Ö. 13. yüzyıla tarihlenmiştir.

Hitit Anıtları – Hanyeri Kaya Anıtı
Tayfun Bilgin

Yakındaki Yazıtlar