Kayseri’nin Develi ilçesinin İmamkulu köyü yakınlarındaki rölyef Şimşekkaya olarak da bilinir. Yaklaşık 3.6 metreye 2 metre boyutlarında olan rölyef büyük bir kaya parçasının düzleştirilmiş yüzeyine oyulmuştur. İlk olarak 1934 yılında M. Kemaleddin Karamete tarafından bir araştırma gezisi sırasında saptanmıştır. Doğal nedenlerle oldukça yıpranmış durumdadır. Sol tarafta elinde uzun bir asa olan, olasılıkla bir prens veya bölgesel kral yer alır. Asanın üst tarafında yer alan hiyerogliflerin okunuşu konusunda net bir uzlaşı yoktur. Kohlmeyer bunu Gezbeli rölyefinde de adı geçen Kuwalanamuwa olarak okumuştur. Rölyefin ortasında bir boğanın çektiği arabasında Fırtına Tanrısı yer alır. Onun karşısında, çift başlı bir kartal üzerinde tanrıçaya benzer bir figür vardır. Yazılıkaya rölyeflerine benzer şekilde Fırtına Tanrısı ve arabası üç dağ tanrısının eğilmiş başları üzerinde resmedilmiştir. Dağ tanrılarını da hayvan başlı varlıklar taşımaktadır.

Hitit Anıtları – İmamkulu Rölyefi
Tayfun Bilgin