Bor Steli aynı zamanda Warpalawa Steli olarak da bilinir. İlk olarak Bor’da görüldüğü bildirilmesine rağmen aslında 1860 yılında Niğde’nin Kemerhisar beldesinde bir ev inşaatı kazısında bulunduğu söylenmektedir.

İki parça olarak bulunan stel restore edilerek birleştirilmiştir, ancak bazı araştırmacılar birleştirmenin hatalı olduğuna, iki parça arasında fazla aralık bırakıldığına inanmaktadır. Önerilen ve Hawkins’in çizimiyle gösterilen doğru şekline bakılırsa stel yaklaşık 2 m yüksekliğindedir. Stelde Tuwana Kralı Warpalawa İvriz’dekine benzer şekilde dua eder vaziyette betimlenmiştir. Warpalawa adı Bulgarmaden yazıtında da geçmektedir. Stel MÖ 8.yy’ın ortalarına tarihlenir.

Yazıt (J. D. Hawkins’in İngilizce tercümesinden uyarlanmıştır):

Ben Warpalawa, Tuwana kralı, Hükümdar, Kahraman, [Hükümdar Muwa]ha[rani’nin] oğlu.
Bu üzüm bağını ben kendim ektim,
ve bağın Tarhunza’sını ben diktim.
Benim için o iyi yürüyecek,
ve burada beni hoşnut ettiği yıl,
bana 100 ölçek … (ve) 100 ölçek şarap verecek.
Kral olduğum yıl,
o yıl düşmanlarımı ayaklarımın altına koydu, Tarhunza.

ve Tarhunza bana uzun günler bahşetsin!

Hitit Anıtları – Bor Steli
Tayfun Bilgin

Yakındaki Yazıtlar