Kayalık bir yükselti üzerindeki kaya yazıtı Ulukışla ile Çiftehan arasındaki yolun güneyinde, Adana’nın Madenköy (Bolkar Maden veya Bulgarmaden olarak da bilinir) köyünün yakınındadır. Kilikya geçidinin (Toros Dağlarını aşan Gülek Boğazı) yaklaşık 20 km kuzeybatısında, İvriz’in ise yaklaşık 30 km doğusundadır. 1.5 m uzunluğunda ve 1.3 m yüksekliğinde bir alanı kaplayan Luvi hiyeroglifi ile yazılmış yazıt yoldan yaklaşık 400 m kadar yukarıdadır. Tuwana kralı Warpalawa’nın (bkz. İvriz ve Bor) vasalı olan hükümdar Tarhunaza’dan bahseder. Metinde, Tarhunaza’nın Muti Dağını (olasılıkla Bolkar Dağı) Warpalawa’dan hediye olarak aldığı, ona ve tanrılara teşekkür ettiği bildirilir. Ayrıca gelecek hükümdarlara adaklarda bulunmaları önerilir ve yazıta zarar verecek olanları lanetleyen koruyucu dua ile biter. MÖ 8.yy.’ın ikinci yarısına tarihlenir.

Hitit Anıtları – Bulgarmaden Yazıtı
Tayfun Bilgin

Yakındaki Yazıtlar