Luvi hiyeroglifi ile yazılmış kaya yazıtı Aksaray ilinin doğusunda yer alan Gücünkaya köyünün yakınlarındaki Burunkaya olarak bilinen tepede yer alır. Baş aşağı duran yazıtın üzerinde yer aldığı kaya parçasının tepeden kopup düştüğü sanılmaktadır. 1971 yılında Oğuz Demir tarafından bulunmuştur. Tek satırdan oluşan yazıtın 2011 yılı öncesinde kasten tahrip edildiği belirlenmiştir. Karadağ ve Kızıldağ yazıtlarında olduğu gibi Kral Hartapu’dan bahsetmektedir. Hawkins yazıtın olası çevirisini “Bura[da] Fırtına Tanrısının sev(diği)(?) Büyük Kral Hartapu, Büyük Kral, Kah[raman] Mursili’nin [oğlu …] cezasını verdi/verecek.” şeklinde verir. Hartapu adının bölgedeki bir kaç farklı anıtta yer alması hükmettiği ülkenin büyüklüğü hakkında bir dereceye kadar fikir vermektedir. Kızıldağ’da belirtildiği gibi anıtın İmparatorluk döneminden hemen sonraya (MÖ 12.yy.) ait olduğu ileri sürülmektedir.

Hitit Anıtları – Burunkaya Yazıtı
Tayfun Bilgin


Bağlantılar

Wikipedia – Felsinschrift von Burunkaya


Yakındaki Yazıtlar