Luvi hiyeroglifi ile yazılmış, Geç-Hitit dönemine ait bir kaya yazıtıdır. Gülşehir kasabası yakınlarındaki Sivasa (Suvasa diye de bilinir), yeni adıyla Gökçetoprak köyünün yakınındadır. Nevşehir’e 20 km. uzaklıktadır. Köyün güneyine doğru, kayalık bir platonun güney ucunda bulunan tek bir kaya bloğunun düzleştirilmiş bölümlerinde yer alır. Blok, 4 metre uzunluğunda, 5.60 metre genişliğinde ve 3.10 metre yüksekliğindedir. Benzersiz bir şekilde hiyeroglif işaretleri oldukça büyüktür ve satır takip etmezler. Yazıda, Topada, Sultanhanı, Göstesin ve Kayseri’de de adı  geçen Kral Wasusarma’nın hizmetkarlarından bazılarının adı ve ünvanı yer almaktadır. Kayanın üst bölümünde yer alan ve dini ritüellerde kullanıldığı sanılan oyuklar, kayanın bir sunak olarak kullanılmış olabileceğini akla getirmektedir. Bu oyukların bir kısmı da hazine avcılarının tahribatıyla oluşmuştur. MÖ 8. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir.

Hitit Anıtları – Sivasa Yazıtı
Tayfun Bilgin


Bağlantılar

Wikipedia – Inschriftenstein von Suvasa


Yakındaki Yazıtlar