Daskyleion, Anadou’da Bulla bulunmuş az sayıdaki merkezden biridir. Bulla, üzerindeki baskıdan dolayı eski çağ mühürleri hakkında da bilgi verir. O döneme ait mührün kendisi bulunmasa bile baskısından mührün tipi belli olur. Daskyleion Bullalarında silindir, damga ve scareobid mühür gibi tiplerin baskı için kullanıldığını görürüz. Hepsinde olmasa da, bazılarının üzerinde yazı da vardır. Daskyleion Bullalarında Aramice Çivi Yazısıyla, Eski Pers Dili ve Eski Yunanca gibi dillerin varlığı saptanmıştır. Yazı ya da resim ile onları tarihleyerek, hangi dönemde kullanıldıklarını anlarız. Devletler arasındaki siyasi iletişimi, ilişkiyi göste-rirler. Haberin içeriğini bilmesek de genel tarih akışı içinde o bullanın bir yeri ve anlamı vardır. Bullanın üzerine bağlandığı yazılı metin (papirus, deri veya tahta) özel ulaklarla, atlı posta ile ve her posta istasyonundaki posta polislerinin kontrolü ile güvenli ve seri bir şekilde Asya’dan Anadolu’ya iletişimi sağlamıştır.

Daskyleion’da bugüne kadar iki adet mühür ele geçmiştir. Bunlardan ilki hematitten yapılmış ve Eski Babil Devrine (MÖ 1900-1700), Asur Ticaret Kolonileri Dönemi’ne ait olan bir silindir mühürdür. Mühürde, boğa üzerinde tasvir edilmiş tanrı Adad önünde, uzun giysisi olan kral dua eder durumda belirtilirken, üç satır Babil çivi yazısı ile yazılmış bir yazı da yer almaktadır. Bu yazıtta; “İştar Adad’ın hizmetkarı” ibaresi bulunmaktadır. Mühür bir Bizans tahrip çukurundan ele geçmiştir ve MÖ 2. binyılının başlarına tarihlenmesi ile Daskyleion bilinen tarihi ile bağdaşmamaktadır ve buraya amulet, ya da hatıra olarak getirilmiş olduğu düşünülebilir. Diğer mühür ise mavi khalkedondan yapılmış bir kanoid mühürdür. Üzerinde yer alan ve matkap kullanılarak oluşturulmuş stilize figürleri ve sembolik şekilleri ile MÖ 6. yüzyıla ve Geç Babil Dönemi’ne tarihlenmektedir. Bulunduğu tabakadaki konteks buluntular bu mühürün erken akhaemenid evrede kullanılmış olduğunu kanıtlamıştır. Büyük Kral Kyros’un MÖ 530 yılında Babil’i ele geçirmesi ile ilişkilerin başladığını, Daskyleion’a bir Babillinin usta ya da sanatçı olarak getirildiğini ve bu mühürü burada kullandığını düşünmek yanlış olmayacaktır.

Daskyleion (Tayaiy Drayahya) Hellespontine Phrygia Bölgesi Akhaemenid Satraplığı
Tomris Bakır


Bağlantılar