Daskyleion çevresindeki tümülüslerden biri olan Kösemtuğ Tümülüsü’nün mezar odasının kapı eşiğinde yer alan bir mermer blok üzerinde dört satırı korunmuş bir Frig yazısı ele geçmiştir. Kösemtuğ Tümülüsü’nde yer alan anıtsal mezar, mimari özellikleri nedeniyle MÖ 4. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen Trakya tipinde bir mezardır. Daskyleion’a MÖ 334 yılından sonra gelen Makedonyalı bir soyluya ait olmalıdır. Üzerinde Frig yazısı bulunan mermer eşik taşı ise bu mezarda devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. Bunu hem harf karakterinden, hem de blokta tam yazıtın köşesinde açılmış söve yuvasından anlamaktayız. Yazıtın üst kısmı da bu amaçla blok kırıldığı için yok olmuştur. Diğer yazıtları da değerlendiren Roberto Gusmani ve yazıt yayımlandıktan sonra yorum getiren Maya Vassileva’nın ve C. Brixhe’nin görüşlerine göre, bu blok Friglerin baş tanrıçası Kybele için yazılmış ve olasılıkla Hisar Tepe’de temellerini bulduğumuz Kybele Tapınağına sunulan bir adak yazıtıdır.

Daskyleion (Tayaiy Drayahya) Hellespontine Phrygia Bölgesi Akhaemenid Satraplığı
Tomris Bakır