Eskişehir İli Seyitgazi ve Han İlçelerinde gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında, 2019 yılında Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesi’nin 15 km doğusunda, Gümüşbel Köyü’nün 1 km güneydoğusundaki Eski Cami Höyük (eski adı Hüsnüabad, Ma Başı) ziyaret edilmiştir. Üzerinde İslam Dönemi mezarlığı bulunan höyüğün korunduğu kadarıyla çapı, 180 m, yüksekliği ise 3,5 m’dir. Bu ziyaret sırasında, höyüğün üzerinde ve eteklerinde, Son Kalkolitik Çağ, İlk Tunç Çağı 2-3, Klasik Dönem ve MÖ 8. yy’a tarihlenen Demirçağ seramikleri saptanmıştır. Höyüğün güneydoğu eteğinde ise tüf taşından yapılmış, üzerinde eski Frigce yazıtlı idol şeklinde bir stel bulunmuştur. Bu makalede Eski Frigce yazıtlı idol şeklindeki stel tanıtılmakla birlikte, bu stelin Frig ikonografisi ve dilbilimi için önemi tartışılmaktadır. İdol şeklinde betimlenmiş tüf blok üzerine kazıma şeklinde yapılmış olan üç baş ve uzun gövdeler (?) Ana Tanrıça ve birlikte O’na eşlik eden tanrılarla birlikte gösterilmiş olduğuna işaret etmektedir. Başlardan ikisi yan yana yapılmış ve çift sıra kazıma çizgi ile sınırlandırılmış, diğer üçüncü baş da bu iki başın tam ortasına, iki başı sınırlandıran ve ortada buluşan çift sıra çizginin kesiştiği noktaya yapılmıştır. Stel üzerinde, başların üst kısmında bir satır, başların altında ise üç satır Eski Frigce yazıt bulunur. Yazıttan anlaşıldığı üzere idol şeklindeki stel muhtemelen bir sınır taşı olarak kullanılmıştır. Yazıtın tercümesi şu şekilde olmalıdır: “Benim anıtım bir sınır taşıdır”.

An Idol-shaped Stele with an Old Phrygian Inscription in the Territory of Nakoleia
Rahşan Tamsü Polat , Yusuf Polat , Alexander Lubotsky

Yakındaki Yazıtlar