Nevşehir ilinin Hacıbektaş ilçesinin Karaburna köyünün yakınındadır. Köyün güneyindeki 90 metre yüksekliğinde üstü düz tepede bulunan eski bir kale kalıntısının doğu yönünde yer alan geçitin sol tarafındaki kayalık yüzeydedir. Luvi hiyeroglifi ile yazılmış uzun bir yazıttır. İyi korunmuş 3 satırlık yazıtın 30 cm. kadar yukarısında küçük bir başlık halinde yazıyı işleyen kişinin imzası da vardır (aşağıdaki son resim) ve “Katip Wana” olarak tercüme edilmiştir. Hawkins yazıtın, “Kral Sipi” ve “Ni’nin oğlu Sipi” arasında buradaki kalenin onarımıyla ilgili olarak yapılan bir sözleşme olduğunu belirtir. Yazıtta, yazıta zarar verecek olanlar uyarılır ve Ay tanrısının intikamı ile tehdit edilirler. “Sipi” adına başka hiçbir kaynakta rastlanmamıştır. Tabal döneminin yerel bir yöneticisi olma ihtimali yüksektir. MÖ 8. yy.’a ait olduğu tahmin edilmektedir.

Hitit Anıtları – Karaburna Kaya Yazıtı
Tayfun Bilgin


Bağlantılar

Wikipedia – Felsinschrift von Karaburna


Yakındaki Yazıtlar