Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinin Karakuyu köyü yakınlarındadır. Baraj ilk olarak 1931 yılında H. Z. Koşay and H. H. von der Osten tarafından yapılan bir yüzey araştırması sırasında farkedilmiş ve hakkındaki ilk yayın von der Osten tarafından 1933 yılında yapılmıştır. Daha yeni bir kazı ve araştırma 1987-89 yılları arasında Ankara Üniveristesi’nden K. Emre, T. Sipahi ve T. Yıldırım tarafından yapılmıştır. Sulama amaçlı inşa edilmiş rezervuarın üç yanı toplam 440 metre uzunluğunda ve açık ucu güneye bakan U şeklindeki toprak setle çevrilidir. Kuzey setinin en derin noktasında seti diklemesine geçen 1.4 metre genişliğinde ve yaklaşık 8 metre uzunluğunda, geniş ve dörtgen blok taşlarla örülmüş bir savak bulunmaktadır. Taş ustalığı Hattusa’daki imparatorluk dönemine ait yapılarla benzerlik göstermektedir. Bu boşaltma kanalını oluşturan geniş bloklardan biri üzerinde bulunan iki satırlık hiyeroglif yazıtta kral IV. Tuthaliya’nın ismi geçmektedir ve yapının MÖ 13. yüzyılın ikinci yarısına ait olduğunu gösterir. Yazıtın ilk satırı bir kanatlı güneş kursu altında Tuthaliya’nin ismini ve iki yanına simetrik olarak yazılmış “Labarna, Büyük Kral, Kahraman” ünvanlarını içerir. Bunun sağ tarafında Tuthaliya’nın babası (III.) Hattusili’nin ismi yazılıdır. Ikinci satırda ise bazı tanrı ve kutsal dağ isimleri geçmektedir.

Yazıtın olduğu kısım 1930 veya 40’lı yıllarda ana bloktan kesilerek ayrılmıştır ve günümüzde Kayseri Müzesi’nde sergilenmektedir. Üzerinde tamamlanmamış bir yazıt bulunan ikinci bir blok ise halen orjinal yerinde durmaktadır.

Hitit Anıtları – Karakuyu Hitit Barajı
Tayfun Bilgin

Yakındaki Yazıtlar