Granit kayalıklar üzerinde Luvi hiyeroglifi ile yazılmış yazıtlar Sivas ilinin Gürün ilçesinin (antik çağdaki adı Tegarama) batısında bulunan Şuğul vadisi (Tohma Su) boğazında yer alır. İlk olarak 1879 yılında Sir Charles Wilson tarafından fark edilmiştir. Birbirinden ayrı iki yazıt vardır. Daha yukarıdaki büyük olan yazıt altı satır, aşağıdaki ise dört satırdır ve aynı metnin kopyalarıdır. Her ikisi de biraz yıpranmış olsa da büyük olan daha iyi korunmuştur ve Malatya Kralı Runtiya tarafından kurulan bir yerleşkeye ait kayıttır. Runtiya kendisini Kargamış kahramanı Kuzi-Teshub’un torunu ve PUGNUS-mili’nin oğlu olarak tanıtır. Kral Runtiya’nın ismi Kötükale yazıtından da bilinmektedir. Anıtın tarihi Kuzi-Teshup’a dayandırılırsa MÖ 12. yy.’a, yazı biçimine bakılırsa daha geç bir döneme, yani MÖ 11. veya 10. yy.’a ait olmalıdır. Hitit Anıtları – Gürün Yazıtları Tayfun Bilgin

Yakındaki Yazıtlar