Karataş Yazıtları Erciş – Van Karayolunun hemen kenarında, Erciş Küçük Sanayi Sitesi’nin batısında, anakaya üzerine oyulmuş pano içine yazılmış ve II. Sarduri (MÖ 756 – 730) dönemine tarihlenen iki adet bağ yazıtı mevcuttur.

Batıdaki yazıtın Türkçe çevirisi şöyledir:

“Tanrı Haldi’nin büyüklüğüyle Argişti oğlu Sarduri der ki: Tanrı Haldi bana krallığı verdiği zaman , ataların tahtına çıktım. Aynı yıl bir bağ diktirdim. Adı ‘Sarduri Bağı’dır. Tanrı Haldi’nin büyüklüğüyle Argişti oğlu Sarduri, güçlü kral, büyük kral, Şurili Ülkesi’nin kralı, Bianili Ülkesi’nin kralı, kralların kralı (ve) Tuşpa Şehri’nin kahramanıdır.”

Bu yazıtın yaklaşık 200 metre doğusunda yine ana kaya üzerine oyulmuş bir pano içinde ikinci bir yazıt mevcuttur. Bu yazıtın Türkçe çevirisi şöyledir:

“Tanrı Haldi’nin büyüklüğüyle Argişti oğlu Sarduri bu bağı yaptırdı. Sarduri der ki: Benden sonra kahraman(?) olan kahraman olan hiçbir kral, … Her kim, Sarduri’nin kurduğu Sarduri Bağı’nın adını kaldırmaya kalkarsa veye kaldırırsa … versin. Sarduri der ki: Her kim çalarsa, tanrı Haldi, tanrı Teişeba, tanrı Şivini (ve bütün) tanrılar onu güneş ışığından yoksun etsinler.”

Hiçbir koruma önleminin olmadığı, bilgilendirme yazısının bulunmadığı in-situ halde bulunan Karataş Yazıtları büyük tehdit altındadır. Mayıs 2019 tarihinde Önder Cırık tarafından yapılan ziyarette Karataş Yazıtları civarının definecilerce kazıldığı, yazıların panolarına zararlar verildiği ve yazıt ve etrafının sprey boyalarla boyandığı gözlemlenmiştir.

Kaynakça: Payne, M. R. (2006). In M. R. Payne, Urartu Çivi Yazılı Belgeler Kataloğu (pp. 250-251). İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.