Kavuştuk Köyü, Bitlis ilinin 123 km. kuzeydoğusunda, Adilcevaz ilçesinin 37 km. doğusunda ter almaktadır. Kavuştuk Urartu Yazıtı, 190 x 75 x 40 cm ebatlarında olup Adilcevaz Müzesi’nde bulunmaktadır.

Kavuştuk Urartu Yazıtı, Urartu Kralı I. Argişti dönemine aittir. Kavuştuk Yazıtı, I. Argişti dönemine ait tek başına lanet metni formundadır. Lanet formlu yazıtların iki tanesi Urartu Kralı Menua ( M.Ö 810- 786) dönemine aittir. Kavuştuk Yazıtı ile lanet yazıtı sayısı üçe çıkmış bulunmaktadır. Yazıtta Menuaoğlu Argişti “ Yazıtı tahrip eden kişi ya da kişilerin Tanrı Haldi, Fırtına Tanrısı ve Güneş Tanrısının gazabına uğraması gerektiğini söylemiştir.

Söz konusu yazıt bir lanet yazıtıdır. Urartu’da tek başına lanet yazıtı yalnızca iki adettir. Bu yazıtlar Urartu kralı Menua (M.Ö. 810-786) dönemine aittir. Urartu kralı Menua’nın Karahan Yazıtı ve Karagündüz Yazıtları lanet yazıtı olarak bulun- muştur. Kavuştuk Urartu Yazıtı ile lanet yazıtı sayısı üçe çıkmış bulunmaktadır.

Transkripsiyonu

1. mar-gi-iš-ti-i-še mme-nu-ú-a-ḫi-ni-[še]
2. [a]-li-e a-lu-še i-ni NA4 pu-lu-si e-si-[ni]
3. [s]u-ú-i-du-li-e a-lu-še še-ir-du-li-e
4. a-lu-še DUB-te pi-tú-li-e a-[l]u-še a-i-ni-e
5. i-ni-e-li du-li-i-e a-l[u-še] ú-li-e-[še]
6. ti-ú-li-i-e i-e-še za-du-bi tú-ri-ni-n[i]
7. dḫal-di-i-še dIM-še dUTU-še DINGIRMEŠ-[še]
8. [m]a-a-ni ar-mu-zi-i dUTU-ni pi-i-n[i]
9. [me]-i ar-ḫi ú-ru-li-a-ni me-i i-na-i-ni
10. me-i na-a-ra-a a-ú-i-e ú-lu-li-e

Çevirisi

1. Minuaoğlu Argişti
2. der ki: Her kim bu dikilitaşı yerinden (uzağa) atarsa,
3. her kim (onu) saklarsa,
4. her kim (bu) yazıtı tahrip ederse, her kim başkasına
5. bunu yaptırırsa, her kim başka bir şey
6. yazdırırsa (örneğin), “Ben yaptım”;
7. Tanrı Haldi, Fırtına tanrısı, Güneş tanrısı ve tüm tanrılar
8. onu (ve) aile(si)ni güneşin altından yok etsinler (yeryüzünden silsinler). 9. Xxx olmasın, xxx olmasın.
10. “Halk arasında hiç bir yerde yerleştirilmesinler”

Kaynakça: Ceylan, A., & Ceylan, N. (2015). Kavuştuk Yazıtı ve Değerlendirilmesi. BELGÜ Journal, 9-26.