Yozgat’ın Sorgun ilçesi Şahmuratlı köyünde bulunan Kerkenes dağı antik kentinde ilk yüzey araştırması çalışmaları 1993 yılında başlamış 1998-2000 yıllarında müze ile katılımlı araştırma şekline dönüşmüş, Şehrin demir çağında MÖ 600 yıllarında Medler tarafından kurulduğu tahmin edilmekte ise de 2003 kazı sezonunda Frigce yazıtlar bulunması kentin bir Frig yerleşimi olabileceğini de göstermektedir. Kentin yaklaşık olan sur duvarları 2,5 kilometrekarelik bir yerleşim alanı oluşturmaktadır.

Kerkenes Dağı Antik Kenti
Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü


Bağlantılar