20 Haziran 1986 tarihinde Boğazköy kazılarında ele geçen bu belge, Anadolu’da bulunmuş tek tunç tablettir. II.binyılda Anadolu’nun tarihi coğrafyasına ışık tutmaktadır.

Hattuşa’daki yer kapı üzerinde, şehre bakan sfenksli kapının 35 m batısında bulunan bronz tablet, 23.5 cm x 35 cm ebadında ve 5 kg ağırlığındadır. Ön ve arkalı 4 sütun halinde 350 satırlık Asur çivi yazısı ile yazılmıştır. Alman Hititolog Prof. Dr. Otten tabletin çözümünü Almanca’ya çevirmiş ve bir kitap halinde yayınlamıştır. Bu bronz tablet Hitit tarihinin en önemli belgelerinden birisidir. Hitit İmparatoru Tudhaliya’nın, daha önce amcasının oğlu Kurunta’ya verilen Tarhuntaşşa Kraliyeti ile ilgili yaptığı yeni düzenlemeleri içermektedir.

Hitit Tarihi İçinden Kadeş Antlaşması ve Bronz Boğazköy Tableti’ne Bir Bakış


Bağlantılar

Anadolu’da Bulunan İlk Çivi Yazılı Tunç Tablet Ve Yeni Bir Hitit Kralının Ortaya Çıkışı

Anadolu’nun kayıp Başkenti Tarhuntašša