Eski Misis-Ceyhan karayolunun üzerindeki Sirkeli Köyü’nün yakınındadır. Yılanlıkale’nin güneybatısında, Ceyhan nehrine bakan, su seviyesinden 5 m kadar yukarıda bulunan dik bir kayalık yüzey üzerindedir. Hitit kralı, uzun etekli bir kaftan giymiş olarak resmedilmiştir. Rölyefin sağındaki yazıtta “Büyük Kral, Kahraman Muvatalli, Büyük Kral, Kahraman Mursili’nin oğlu” olarak belirtilen kral II. Mursili’nin oğlu II. Muvatalli’dir (MÖ 1306-1282). Anıt tarihlenebilen en eski Hitit kralı kaya kabartması olarak kayıtlara geçmiştir. II. Muwatalli, imparatorluğun başkentini, Hattusa’dan yeri tam olarak bilinmemekle birlikte Sirkeli yakınlarında olduğu sanılan Tarhuntassa’ya taşımıştı. Bu da rölyefin yerinin anlamını açıklayabilir. Diğer bir varsayım da burasının Ceyhan Nehri’ni geçiş noktası olarak kullanılmış olmasıdır.

Rölyefin bulunduğu kayalığın üzerindeki düzlük derin bir çatlakla ayrılmış iki parça halindedir. Yüzeyin arka bölümünde libasyon (tanrıların şerefine şarabın toprağa dökülmesi) amaçlı olabilecek iki oyuk bulunmaktadır. Bu oyuklar, rölyefin batısında yer alan geniş yapısal bir tapınma alanının parçasıdır.

1994 yılında, Muwatalli rölyefinin sağ tarafında çok az korunmuş bir kaya kabartması daha bulunmuştur. Eski çağlarda kazınarak silinmiş olduğu düşünülen bu rölyef Muwatalli’nin oğullarından birine ait olabilir.

Hitit Anıtları – Muwatalli Rölyefi
Tayfun Bilgin


Bağlantılar


Yakındaki Yazıtlar