Kaya kabartması Adana ilinin 75 km. kuzeydoğusundaki Hemite (Hamide) köyünün çok yakınındadır. 1.75 m. yüksekliğindeki rölyef Ceyhan nehri kıyısındaki doğuya bakan dik kayalık yüzeye oyulmuştur. İlk olarak 1946 yılında H. Bossert tarafından farkedilmiş, fakat ilk detaylı çalışma Alfonso Archi tarafından yapılmıştır. Hanyeri rölyefi ile büyük benzerlikler gösterir. Sağ elinde bir mızrak, sol omuzunda yayı ile sola dönük durumda bir savaşçıyı resmeder. Kısa eteğinin üzerinde hilal kabzalı kılıcı çapraz olarak asılıdır. Yuvarlak başlığı, küpesi ve sivri uçlu ayakkabıları da Hanyeri ve Sirkeli’deki anıtlara benzer şekildedir. Hemen yanında yer alan iki satırlık yazıt “Prens …-Tarhunta / Prens Tarhuntapiya’nın(?) oğlu” (x-TONITRUS REX.FILIUS / TONITRUS.DARE(?) REX.FILIUS INFANS) şeklinde okunmuştur.

Hitit Anıtları – Hemite Kaya Anıtı
Tayfun Bilgin


Bağlantılar

Wikipedia – Hemite Relief


Yakındaki Yazıtlar