Küçük mermer kaidesi, 1913 yılında Sardes’te, Artemis Tapınağı’nın kuzey tarafında bulundu. Kaidenin üst yüzeyinde, bir heykelin tabanının takıldığı görünen delikler vardır.

Sardis Volume VI – Lydian Inscriptions
Enno Littmann