Doğal sebeplerle oldukça aşınmış olan kaya yazıtı ilk olarak İstanbul Üniversitesi’nden Erkan Konyar tarafından 2009 yılında rapor edilmiştir. Yazıt Kahramanmaraş ilinde Tanır kasabasının Yukarı Boğaz mevkiindedir. Düzlenmiş bir kaya yüzeyine yerden yaklaşık 2.70 m yukarıya kazınmıştır. Orta bölümde Malitiya (MA-(LIx)-ZI) şehrinin ismi okunabilmiştir (bkz. Arslantepe). Sağdaki altı adet okunaklı olmayan hiyeroglif karakter bu şehrin hükümdarlarından birine ait olabilir. Kırık olan sol tarafta ise bu kişiye ait bir ünvanın bulunduğu tahmin edilmektedir.

Hitit Anıtları – Tanır Yazıtı
Tayfun Bilgin


Bağlantılar

Wikipedia – Felsinschrift von Tanır
Kahramanmaraş/Tanır’da bulunan Luwi hiyeroglifli bir yazıt

Yakındaki Yazıtlar