Letoon’un üç dilli yazıtı 1973 yılında yapılan kazılarda ortaya çıkarıldı. Bu yüksek dikdörtgen taşın üç yüzünde farklı dillerde metinler bulunmaktadır. Bu metinlerin içeriği ve uzunluğu farklı olup: 41 satır Likçe, 35 satır eski Yunanca, 27 satır Aramicedir.

Yazıtın Aramice versiyonuna göre: Pers Devletinin çıkardığı yeni bir kanunla ‘Simian’ adlı rahibeye yeni bir tanrı kültü kurması için görev veriliyor. Yeni kült ve sunak Kral Kaunos ve Arkesimas onuruna kuruluyor.

Bu anıt Kral Artakserses döneminde yerleştirilmiş olmakla birlikte, bu ismi taşıyan bir çok kral olduğu için tarih belli değildir. Yazıta göre bu kararname Piksodaros (‘Satrap’ yani Vali) gözetiminde uygulanacaktır. İpuçlarına göre; yazıtın, Likya’nın Pers egemenliği altında olduğu yıllarda yapıldığı sanılmaktadır.