Likçe dilinde bulunan en uzun yazıt, bir mezar ya da anıtsal yapı olduğu düşünülen ve kentin içinde tepesi kesik olarak görülebilen Ksantos’un Yazıtlı Sütunudur. Bu devasa dört köşeli sütun ilk başta kabartmalar üzerinden yükselmekte ve görünüşe göre üzerinde tahtta oturan bir adam heykeli bulunmaktadır. Bir hükümdar adına dikildiği açıkça belli olsa da, yazıttaki isim büyük hasar gördüğünden, pek çok tartışmaya yol açmıştır. Heykeli hükümdarın kendisinin mi yoksa yerine geçen bir varisinin mi yaptırdığı konusu da belirsizdir. Sütunun dört tarafı, çoğunlukla Likçe yazıtlarla kaplıdır. Ayrıca 11 satırdan oluşan bir altı ayaklı Grekçe dize (Bu kısımda da hükümdarın ismi zarar görmüştür) ile büyük olasılıkla dize şeklinde ve Likçe B adı verilen bir lehçe ile yazılmış olan geniş kapsamlı bir kompozisyon bulunur. Grekçe şiir hükümdarın askeri hünerlerini metheder ve Likçe olan kısımda yine hükümdarın başarıları detaylı olarak verilir. Bu durum, Atina’dan Likya’ya 430/29 yıllarında bağış toplamak için gönderilmiş olan Atinalılar (Atãnazi), Spartalılar (Sppartazi) ve ayrıca Melesandros’tan (Milasãñtra); Peleponnesos Savaşları sırasında etkin olan ve Yunanlar tarafından Tissaphernes olarak bilinen Pers satrapı Kizzaprñna’dan bahsedilmesinde de görülür. Ancak metnin çoğu, kelimeler ilk kez burada karşımıza çıktığından anlaşılamaz durumdadır.

Likçe – Aktüel Arkeoloji
Dr. John Penney


Bağlantılar

Livius.org – Pillar of Kherei