Xanthos’tan kaçırılan Pavaya Lahdi, MÖ 370-360 yıllarına tarihlenir. Bir yüzünde huzura kabul sahnesi ile üstte iki satırdan oluşan Pers Satrabı Autophradates’in adını veren Likçe yazıt bulunuyor. Diğer yüzünde ise savaş sahnesi ile kabartmanın üst kısmında bir satır halinde bu anıtı Payava’nın yaptırdığını bildiren başka bir Likçe yazıt var. Semerdam biçimli kapağın uzun yüzlerinin her ikisinde de dört atlı araba ile birer sürücü kabartması bulunuyor. Payava Lahdi 1842 yılında Charles Fellows tarafından British Museum’a götürüldü.


Bağlantılar

British Museum Collection
3D Model from Sketchfab
Livius.org – Xanthus, Tomb of Payava