Van kayalığının batı uç noktasında, kuzey-güney doğrultusunda uzanan Madur Burç, diğer bir adıyla Sardur Burç, üzerindeki Madır Burcu yazıtı referans alınırsa Urartu başkenti Tuşpa’nın en eski krallık yapısıdır. Urartu Krallığı’nın kurucusu I. Sarduri Asur dili ve yazısıyla yazdırtmış olduğu doğu ve batı yüzde üçer adet olmak üzere birbirinin tekrarı 6 yazıt yazdırmıştır. Bu yazıt Doğu Anadolu topraklarına yazının girişini ve Urartu Krallığı’nın kuruluşunu tescil eder. Dolayısıyla Urartu Krallığı’nın en eski yazıtları Madır Burcu yazıtlarıdır.

Madır Burcu yazıtı çevirisi şöyledir:

“Yazıtı (tableti), Lutibri oğlu Sarduri’nin (ki o) büyük kral, güçlü kral, her şeyin kralı, Nairi ülkesi kralı, benzeri olmayan kral, hayret uyandıran çoban, savaşta korkmayan, asilere boyun eğdiren(dir). (Ben) Lutibri oğlu Sarduri, krallar kralı, bütün krallardan haraç aldım. Lutibri oğlu Sarduri der ki: bu yapının kireçtaşlarını Alniunu kentinden getirttim. Bu duvarı inşa ettim.”

Yazıtta kullanılan üslup ve tanımlar Mezopotamya krallarının binlerce yıllık geleneğinin Urartu’daki yansımasıdır. Yazıtta geçen Alniunu kentinin neresi olabileceğine dair kimi araştırma ve görüşler mevcuttur. Son yıllarda yapılan petrografik analizler yapıda kullanılan ve dışarıdan getirildiği anlaşılan traverten türü kayaçların Gevaş ve Edremit ilçeleri arasında bulunan traverten kaynaklarından getirilmiş olabileceğini ortaya koymuştur.

Kaynak: Konyar, E. (2018), Yüksek Yaylanın Başkenti Van-Tuşpa, 2018, İstanbul: Homer Kitabevi ve Yayıncılık Ltd. Şti.