Minua veya Şamran kanalı Van / Tuşpa’nın 50 km kadar güneyindeki Gürpınar Ovası’ndan Urartu Krallığı’nın başkentinin bulunduğu Van Ovası’na su getirmek amacıyla inşa edilmiştir. Günümüzde de kısmen kullanılmaya devam eden kanal geçtiği yerlerdeki tarla, bağ ve bahçelerin de su ihtiyacını karşılamaktadır. Yaklaşık 2700 yıl boyunca varlığını koruyan ve geçtiği bölgelerdeki tarım alanlarına hayat veren kanalın yaklaşık 15 farklı noktasında içerikleri birbirleriyle aynı nitelikte 15 kadar yazıt bulunmaktadır. Yazıtların kimi in-situ halde yerindedir, kimisi ise tahrip edilmiştir. Kanalın diğer bir ismi de Semiramis Kanalı’dır. 1960lı yıllarda DSİ tarafından kanalın büyük bölümü betonlanmış olsa da özellikle Edremit civarında kanal yapısı net bir şekilde takip edilebilmektedir.

Çevirisi:
İşpuini’nin oğlu Minua, Tanrı Haldi’nin gücü sayesinde bu kanalı açtı. Adı Minua Kanalı’dır. Tanrı Haldi’nin büyüklüğü sayesinde, Minua, güçlü kral, büyük kral, Bianili (Urartu) Ülkelerinin Kralı, Tuşpa kentinin efendisidir. Minua der ki, kim bu yazıyı silerse, kim onu tahrip ederse, kim bunu görürse, kim başkasına “Bu kanalı ben açtım” derse o, Tanrı Haldi, Tanrı Teişeba, Tanrı Şiuini ve bütün tanrılar tarafından mahvedilsin; güneş ışığından yoksun edilsin.

Kaynak: Konyar, E. (2018), Yüksek Yaylanın Başkenti Van-Tuşpa, 2018, İstanbul: Homer Kitabevi ve Yayıncılık Ltd. Şti.

Yakındaki Yazıtlar