Tanrıça Kubaba heykeli yaklaşık olarak MÖ 9. yy.’a tarihlenir. Geç Hitit döneminde Kubaba, Fırtına tanrısının karısı Hepat ile özdeşleştirilmişti. Heykel, tanrıçayı bir elinde ayna diğerinde nar tutar şekilde gösterir. Ayna büyünün sembolüdür, nar ise bereketi temsil eder. Kaidesinde Luvi hiyeroglifi ile yazılmış iki satırlık yazıt yer alır. Yaklaşık 1.2 m yüksekliğinde ve 60 cm genişliğindeki heykel British Museum’dadır.

Hitit Anıtları – Birecik Steli
Tayfun Bilgin


Bağlantılar

British Museum Collection
Vici.org – Birecik Stele