Yaklaşık 1.2 m yüksekliğindeki stel Birecik ile Karkamış arasında Fırat nehrinin batı kıyısındaki Kelekli köyünün yakınında 1902 yılında bulunmuştur. Alt ve üst bölümleri kayıp olan stel üzerindeki yüzyüze bakan iki figür Fırtına tanrısı ile bir hükümdar olabilir. Stelin alt bölümünün ön ve yan yüzlerinde Luvi hiyeroglifi ile yazılmış bir yazıt vardır. Kral Tudhaliya adından bahsedilen yazıt Karkamış kralı Suhi (II)’ye aittir. Berlin’deki Pergamon Müzesindedir.

Hitit Anıtları – Kelekli Steli
Tayfun Bilgin