Mezar Steli

Dikdörtgen şekilli bazalt stelin üzerindeki iki satırlık mezar yazıtı Ta(sa) ve Sarpuwani isimli iki tercümana aittir. Stel 107 cm yüksekliğinde, 65 cm genişliğinde ve 38 cm kalınlığındadır. 2010 yılında Karkamış’ın 1.5 km kadar kuzeybatısındaki Yunus Höyük’te bir Roman dönemi mezarında kullanılmış halde bulunmuştur. Gaziantep Arkeoloji Müzesindedir.

Mezar(?) Steli

Bir erkek rölyefi ve kısmen korunmuş 3 satırlık Luvice yazıt bulunan bazalt stelin alt yarısına ait parça Karkamış’ın 1.5 km kadar kuzeybatısındaki Yunus Höyük’ten geldigi not edilmiştir. Yaklaşık 1 metre yüksekliğinde ve 70 cm genişliğindedir. Stil olarak MÖ 8. yüzyıl başlarına tarihlenir ve Anadolu Medeniyetleri Müzesindedir.


Bağlantılar

A Funerary Stele from Yunus (Karkemish)
Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions: Volume I. Inscriptions of the Iron Age
Untersuchungen zur späthethitischen Kunst